Dagsordner

Her kan du se dagsordner for det kommende menighedsrådsmøde. Møderne holdes i Konfirmandhuset, Skodborg.

Skodborg Menighedsråd

Næstkommende møder - Skodborg menighedsråd:

Tirsdag den 8. september kl. 19.00
Onsdag den 7. oktober kl. 19.00
Onsdag den 11. november kl. 19.00

Næste fællesmøde med Skrave Menighedsråd:

Onsdag den 11. november kl. 19.00

Dagsorden for menighedsrådsmøde nr. 7, den 8. september kl. 19.00:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning fra sidste møde
    Udskiftning af det trådløse mikrofonsystem

3. Evaluering

4. Opfølgning fra provstesyn
    Hvilke håndværkere vil vi bruge?

5. Forpagtningsaftale 2020-2025

6. Tilbud fra kirke.dk, eftersendes

7. Økonomi, bilag 1 eftersendes
    Tildeling, forpagtningsafgift mindre.

8. Aktiviteter oktober - november

9. Valgforsamling den 15. september, bilag 2 eftersendes

10. Orientering fra udvalg

11. Meddelelser fra kontaktperson

12. Meddelelser fra formanden - udsendes senere
      Meddelelser fra præsten

13. Eventuelt.