Menighedsrådet

Her kan du finde oplysninger om følgende: 

  • Medlemmer af menighedsrådet i Skodborg
  • Hvilke hverv de tager sig af
  • Dagsordner
  • Referater

 

Møder i menighedsrådet: 
Møderne holdes i konfirmandhuset en gang om måneden. Du vil kunne se dagsorden ca. en uge før hvert møde her

Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Onsdag den 10. april kl. 19.00
Onsdag den 15. maj kl. 19.00

Fællesmøde Skodborg og Skrave sogne:
Møderne holdes i konfirmandhuset, Skodborg. Du vil kunne se dagsorden ca. en uge før hvert møde her

Onsdag den 15. maj kl. 19.00

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne.