Menighedsrådet

Her kan du finde oplysninger om følgende: 

  • Medlemmer af menighedsrådet i Skodborg
  • Hvilke hverv de tager sig af
  • Dagsordner
  • Referater

Menighedsrådsmøder i Skodborg sogn:

Tirsdag den 8. september kl. 19.00
Onsdag den 7. oktober kl. 19.00
Onsdag den 11. november kl. 19.00

Møder i menighedsrådet: 
Møderne holdes i konfirmandhuset en gang om måneden. Du vil kunne se dagsorden ca. en uge før hvert møde her

 

Fællesmøde Skodborg og Skrave sogne:
Møderne holdes i konfirmandhuset, Skodborg. Du vil kunne se dagsorden ca. en uge før hvert møde her

Onsdag den 11. november kl. 19.00

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne.