Om kirken

Besøg Skodborg Kirke:
Kirken er normalt åben for besøg i arbejdstiden fra 08.00 til 16.00 mandag til torsdag eller efter aftale med graveren (tlf. 61 75 03 24). 

Kirken har status fa Vejkirke.

Kirken er altid åben, når kirkegårdens medarbejdere er på kirkegården.

Toilethuset i graverhuset er åbent.

Scroll ned på denne side og se billeder fra kirken - de skifter automatisk efter nogle sekunder. Holder du musen over billedet, kan du se det i længere tid. God fornøjelse!

Om Skodborg Kirke:
Ordet kirke kommer af det græske ord kyriake, som betyder Herrens hus. I middelhavsområdet har der eksisteret kirker helt tilbage i 300-tallet, men kristendommen kom først til Danmark i 800-tallet. 

De allerførste danske kirker var opført i træ. Som man kan finde det stadigvæk mange steder i Norge. Senere gik man over til at bygge kirkerne af kampesten, og senere endnu begyndte man at anvende brændte mursten. I Danmark er den ældst daterede kirke Gjellerup Kirke fra år 1140. 

Skodborg Kirke hører også til en af de ældre kirker i Danmark, idet den er opført i år 1200 som en lille romansk kirke. Op gennem tiderne er der dog foretaget mange ændringer og tilbygninger på kirken. 

Af den oprindelige kirke står kun hovedskibets mure mod syd og nord tilbage. Disse mure er bygget i kampesten. I muren mod nord kan man stadig se to af de tre oprindelige små rundbuede vinduer. 

Den oprindelige kirke var en lille kirke på 8 x 17 meter og kun ca. 5 meter høj. Ser man godt efter, kan man se, at hovedskibet er 1 meter bredere i den vestlige ende end i den østlige ende lige før korsskæringen. Oprindeligt var der en apsis (korrunding) der, hvor korsskæringen er nu. Syltstenene fra denne apsis er blevet genbrugt som fundament til korets østmur. 

På et tidspunkt før 1708 har man forlænget kirken til dens nuværende længde, og i 1858 byggede man de to korsarme samtidig med, at der blev opført et nyt klokkehus og et spir over korsskæringen. 

I 1950 undergik kirken en ny stor restaurering ved arkitekt Hardis Fischer, København. Ved denne lejlighed fjernede man en del af pulpituret, og der blev lagt nyt gulv, bygget et nyt våbenhus og indsat nyt inventar, så kirken i dag har 370 siddepladser. 

Folder om kirken: 
Skodborg Menighedsråd har udgivet en lille folder om kirken. I denne kan du læse meget mere om de forskellige spændende ting i og omkring kirken. Du kan også se billeder, som er velvilligt stillet til rådighed af fotograf Jørn Jensen, Skodborg. 

Du er velkommen til at henvende dig til Skodborg Menighedsråds formand, hvis du gerne vil have folderen.

Billeder fra kirken

Epitafiet
Faner-Skodborg Kirke
Doebefond-Skodborg
Kristus Figur-Skodborg
MIndesten-Skodborg
Mosaikvindue-Skodborg
Alteret-Skodborg Kirke
Kirken-koret
Orglet-Skodborg Kirke
Skibeti Loftet-Skodborg Kirke