Kirkegården

Kirkegården tilhører Skodborg Kirke og forvaltes af Skodborg menighedsråd.

Den daglige drift varetages af kirkens ansatte graver, og du er altid velkommen til at henvende dig til ham, hvis du har spørgsmål om kirkegården, priser eller andet.

Kontakt:
Graver Peter Schmidt
Graverhuset, Brudepladsen 1, Skodborg
Tlf.: 74 84 81 47 / 61 75 03 24
Mail: skodborgkirke@bbsyd.dk

Træffes kl. 09.30-10-00

Du kan se vedtægterne for Skodborg Kirke her

Du kan se takstbladet for Skodborg Kirke her