Gudstjenester

Her kan du se, hvornår der er gudstjeneste i Skodborg og Skrave kirker, samt på Bo-og Beskæftigelsescentret Nørrevang i Skodborg og på Plejecenter Birkely i Askov:

Kirkebil:
Hvis du ønsker at benytte kirkebil, skal du henvende dig til: 

Solveigs Taxa, tlf. 74 84 16 68 

Gudstjenester i Skodborg og Skrave kirker, når intet andet er nævnt, så er gudstjenesten ved sognepræst Kim Bach.

SkodborgSkrave

Ingen

Søndag den 18. november
25. s.e. trinitatis
kl. 09.00
Erling Kristensen
Kirkefrokost og sognemøde
 kl. 10.30  Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret 
 kl. 09.00
kl. 10.30
Juniorkonfirmander
medvirker m. krybbespil 
Søndag den 2. december
1. s. i advent
 Ingen
kl. 19.00
De 9 læsninger
Søndag den 9. december
2. s. i advent
 Ingen
kl. 09.00 Søndag den 16. december
3. s. i advent 
 kl. 10.30
Luciaoptog
kl. 09.30 Børnecentrets og
dagplejens juleafslutning
Fredag den 21. december  Ingen
 Ingen Søndag den 23. december
4. s. i advent 
 kl. 10.30
 kl. 14.30  Mandag den 24. december
 Juleaften 
 kl. 16.00
 kl. 09.00  Tirsdag den 25. december
 Juledag 
 kl. 10.30
 kl. 10.30  Onsdag den 26. december
 2. juledag 
 Ingen
 Ingen  Søndag den 30. december
 Julesøndag 
 Ingen
 kl. 14.30 Mandag den 31. december
 Nytårsaftensdag 
 kl. 16.00
 kl. 10.30  Søndag den 6. januar
 Hellig 3 Konger søndag 
 kl. 09.00
  Fredag den 11. januar  kl. 18.00 Skumringsgudstjeneste
og efterfølgende sognespisning i
foreningshuset
 kl. 10.30
 2 dåb
 Søndag den 13. januar
 1. s. e. H. 3 Konger
 Se fredag

kl. 09.30

 Torsdag den 17. januar
 Hverdagsgudstjeneste
 Ingen  Søndag den 20. januar
 2. s. e. H. 3 Konger 
 kl. 09.00
 Erling Kristensen
 kl. 10.30 Søndag den 27. januar
 3. s. e. H. 3 Konger
 kl. 09.00
 kl. 11.00
Kirkefrokost

 Søndag den 3. februar
 Kyndelmissegudstjeneste

 Ingen
 kl. 09.00
 1 dåb
 Søndag den 10. februar
 Sidste søndag eft. H. 3 Konger 
 kl. 10.30
 kl. 09.00
 Erling Kristensen
 Søndag den 17. februar
 Septuagesima 
 Ingen
 kl. 10.30 Søndag den 24. februar
 Seksagesima 
 kl. 09.00
 kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
 Tirsdag den 26. februar
 Hverdagsgudstjeneste
 Ingen Søndag den 4. marts
 Fastelavn 
 kl. 09.00
 Børne/familiegudstjeneste

Gudstjeneste med altergang på Bo- og Beskæftigelse Nørrevang i Skodborg, 
v/ sognepræst Kim Bach:

Torsdag den 6. december kl. 10.00 - i Skodborg Kirke
Torsdag den 3. januar 2019, kl. 09.45, altergang
Torsdag den 7. februar 2019, kl. 09.45, altergang

Gudstjenester på Birkely 
 v/sognepræst Kim Bach

Lørdag den 22. december kl. 10.00
Onsdag den 13. februar 2019, kl. 14.30