Konfirmander 2016

Konfirmander

Konfirmation i Skodborg Kirke er altid den anden søndag i maj.

Konfirmationsdatoer i 2019:

Skrave den 5. maj kl. 10.00

Skodborg den 12. maj kl. 10.00

Konfirmationindskrivning 2018-2019 for Skodborg og Skrave Sognes konfirmander:

Søndag den 2. september kl. 10.30 i Skodborg Kirke.

I år inviteres årets konfirmander og forældre til en Forklaringsgudstjeneste med efterfølgende indskrivning og information i kirken. Se nærmere herom på henholdsvis Skodborg Børnecenters, Rødding Skoles og Rødding Friskoles forældreintra for 6. kl. - her findes også konfirmationsindskrivningsblanket og invitation.

Første undervisningsdag
Første undervisningsdag er tirsdag den 4. september kl. 08.00-09.30 og undervisningen fortsætter frem til og med tirsdag den 4. december. Konfirmandundervisningen begynder igen tirsdag den 8. januar 2019, kl. 08.00, og undervisningen fortsætter frem til og med tirsdag den 9. april 2018.

Konfirmander 2015