Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmanderne (3. klasse)

3. klasse vil efter sommerferien få et tilbud om undervisning i efteråret 2018 og foråret 2019. Se næste kirkeblad og dette site.

I denne sæson deltog 14 juniorkonfirmander i juniorkonfirmandforløbet 2017 og 2018. Palmesøndag den 25. marts blev sæsonen afsluttet med en festlig gudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne medvirkede med et Påskespil.

Juniorkonfirmanderne få et diplom og en lille gave i forbindelse med afslutningen.

Det er i vores sogne blevet en god tradition, at børn fra 3. klasse får et tilbud om at gå til konfirmandundervisning i konfirmationshuset i Skodborg. Undervisningen er et supplement til folkeskolens kristendomsundervisning, og kirkerummet vil bliver brugt, så børnene kan blive fortrolige med kirkens rum, dens ritualer og salmer.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte sognepræsten enten pr. mail eller telefon. Se under Send mail til Præsten eller Kontakt.