Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmanderne (3. klasse)

Aktiviteten er midlertidigt aflyst pga. COVID-19 

Det er i vores sogne blevet en god tradition, at børn fra 3. klasse får et tilbud om at gå til konfirmandundervisning i konfirmationshuset i Skodborg. Undervisningen er et supplement til folkeskolens kristendomsundervisning, og kirkerummet vil bliver brugt, så børnene kan blive fortrolige med kirkens rum, dens ritualer og salmer.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte sognepræsten enten pr. mail eller telefon. Se under Send mail til Præsten eller Kontakt.